Ruhnama Kasam


K A S A M

Eziz Türkmenistan — ata Watanym,

Gurban bolsun saňa bu janym-tenim!

Eger-de men saňa sähelçe şek ýetirsem,

Goý, meniň elim gurasyn!

Eger-de men saňa dil ýetirsem,

Goý, meniň dilim gurasyn!

Eger-de men Türkmenistan Watanyma,

Beýik Saparmyrat Türkmenbaşa dönüklik etsem,

Goý, meniň ömrüm kül bolsun!